میلگرد 14بافق یزد

120,000 تومان

سایز
14
حالت
12 متری
استاندارد
A3
واحد
کیلوگرم
برند
بافق یزد
محل بارگیری
کارخانه
مقایسه محصول