میلگرد 16ذوب آهن

120,000 تومان

سایز
16
حالت
12 متری
استاندارد
A3
واحد
کیلوگرم
برند
ذوب آهن
محل بارگیری
کارخانه
مقایسه محصول