دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران

قیمت میلگرد


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
14 فایکو 4340
14 کیان کاشان 4380
16 کیان کاشان 4380
10 نورد تهران 4690
10 کیان کاشان 4430
12 کیان کاشان 4430
20 نیشابور 4330
32 نیشابور 4500
28 نیشابور 4330
25 نیشابور 4330
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات انصاری 4340 0 02155533994 1398-04-03 15:39:24
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:17
دنیز فولاد آریان 4680 02133904215 1398-03-19 14:46:43
اهن کاوه 4660 0 02155512300 1398-03-19 13:35:30
اهن الات خاکسار 4750 0 02435265636 1398-03-14 14:40:23
نرخ آهن 4800 02122222188 1398-03-13 23:30:35
اتحاد 4800 0 02155205897 1398-03-12 11:40:56
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:05:34
نرخ آهن 5300 5300 02122222188 1398-02-18 10:40:40
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2250 0 55533063 1396-11-04 03:47:53
بنگاه پوریا 2250 0 02155533502 1396-10-17 03:22:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:33
دنیز فولاد آریان 4680 02133904215 1398-03-19 14:45:58
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:35:30
دنیا فلز 4850 02146890450 1398-03-04 14:52:50
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:04:50
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2240 0 55533063 1396-11-04 03:48:24
اهن ارکا 2185 0 55445924 1396-10-12 04:03:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:26
دنیز فولاد آریان 4680 02133904215 1398-03-19 14:45:58
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:35:30
دنیا فلز 4850 0 02146890450 1398-03-04 14:52:50
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:05:10
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
نرخ آهن 4440 4403 02122222188 1397-12-04 08:21:42
بنگاه حافظ 3000 0 09339841520 1397-03-21 05:39:57
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2250 0 55533063 1396-11-04 03:48:04
بنگاه پوریا 2255 0 02155533502 1396-10-17 03:22:58
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سبزواری 5200 0 09156911209 1398-03-27 15:46:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیز فولاد آریان 4680 02133904215 1398-03-19 14:45:58
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:35:30
دنیا فلز 4850 02146890450 1398-03-04 14:52:50
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:05:27
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2250 0 55533063 1396-11-04 03:48:40
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:35:30
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:05:03
آهن آلات حیدریان 0 4920 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:35:30
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:04:40
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2250 0 55533063 1396-11-04 03:49:03
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5100 02188199983 1398-02-26 12:04:30
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4100 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2720 2695 55204400 1397-02-08 02:44:36
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب 3800 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-20 06:03:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سادات 4380 02167952 1398-04-03 15:19:18
آهن امروز 0 3350 09101303206 1397-12-02 00:00:00
آهن امروز 0 3350 09101303206 1397-11-29 10:33:40
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سادات 0 4380 02167952 1398-04-03 15:19:18
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سادات 4430 02167952 1398-04-03 14:39:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سادات 0 4430 02167952 1398-04-03 14:39:47
اهن الات خاکسار 2720 0 02435265636 1397-02-15 09:59:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن دنيز 4690 0 02155538793 1398-04-03 14:51:11
اهن دنيز 4700 0 02155538793 1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز 4700 4690 02155538793 1398-04-02 18:49:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 13:08:18
اهن الات نامدار ودارا 4530 0 09201140382 1398-04-01 17:57:42
دنیای آهن 4530 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-01 11:25:39
میران 4680 02166670609 1398-03-28 13:24:43
فولاد خراسان 46500 02155508267 1398-03-20 12:54:37
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:37:20
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:43
نرخ آهن 0 5300 02122222188 1398-02-18 10:41:31
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 4590 09363430601 1397-12-20 04:20:17
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
اهن عسگری 2590 0 02166315563 1397-01-18 02:50:47
بنگاه حافظ 0 2440 09339841520 1397-01-07 05:09:57
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:41
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:31
امید 2230 0 02166317788 1396-11-11 03:34:11
جوهری 2310 0 02155533195 1396-11-05 02:53:59
اشک تلخ 2000 0 02155508223 1396-11-01 04:05:58
زاگرس 1735 1680 02155533375 1396-10-24 09:10:51
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:22
زاگرس 1730 0 02155533375 1396-10-12 00:26:16
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
بورس میلگرد 2110 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-14 01:30:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4500 4500 09121542938 1398-04-03 12:41:24
اهن الات نامدار ودارا 4500 0 09201140382 1398-04-01 18:00:37
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4760 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:40:54
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2260 09339841520 1396-10-19 04:14:10
زاگرس 1980 0 02155533375 1396-10-12 00:36:54
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:39:56
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 18:01:10
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:37:20
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:04:00
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:46
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:39:35
دنیای آهن 4380 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:50:18
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 17:59:26
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:37:20
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:25
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 4590 09363430601 1397-12-20 05:01:42
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
اهن عسگری 2490 0 02166315563 1397-01-13 08:20:59
گودرزی 2450 0 02155446300 1396-12-14 05:46:01
گودرزی 2230 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2350 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2290 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2370 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:43
امید 2230 0 02166317788 1396-11-11 03:34:13
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:22
بنگاه حافظ 0 2260 09339841520 1396-10-19 04:14:27
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:38:53
دنیای آهن 4380 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:07
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 17:59:40
میران 4680 02166670609 1398-03-28 13:24:29
اصلانی 4620 0 02166316602 1398-03-22 18:45:09
فولاد خراسان 46500 02155508267 1398-03-20 12:54:37
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:37:20
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:04:07
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن آلات حیدریان 0 4940 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 4590 09363430601 1397-12-20 04:20:17
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2750 0 02435265636 1397-02-19 05:05:03
اهن عسگری 2590 0 02166315563 1397-01-19 04:19:37
بنگاه حافظ 0 2440 09339841520 1397-01-07 05:09:39
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:39
امید 2230 0 02166317788 1396-11-11 03:34:11
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:22
بنگاه پوریا 2260 0 02155533502 1396-10-17 03:24:02
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:38:32
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:47
اهن الات نامدار ودارا 4520 0 09201140382 1398-04-01 18:03:23
فولاد خراسان 46500 02155508267 1398-03-20 12:54:37
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:37:20
اتحاد 4950 0 02155205897 1398-03-01 13:56:17
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:52
فولاد خراسان 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 4590 09363430601 1397-12-20 04:20:17
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-22 02:34:51
فولاد چلسی 2840 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
اهن الات خاکسار 2630 0 02435265636 1397-02-13 06:28:58
اهن عسگری 2590 0 02166315563 1397-01-19 04:19:37
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:37
جوهری 2310 0 02155533195 1396-11-05 02:53:59
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:22
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4330 4320 09121542938 1398-04-03 12:38:08
دنیای آهن 4380 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:50:12
انبار سعادت 45300 0 02155441251 1398-04-01 18:46:58
اهن الات نامدار ودارا 4530 0 09201140382 1398-04-01 17:56:29
سبزواری 4630 4610 09156911209 1398-03-27 14:15:16
اهن کاوه 4690 0 02155512300 1398-03-19 13:37:20
پاک سیما 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
سبزواری 4980 4700 09156911209 1398-02-31 15:39:36
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:37
فولاد خراسان 0 5280 02155508267 1398-02-15 22:51:16
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 4590 09363430601 1397-12-20 04:21:06
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
سامان 0 2990 1397-03-20 08:22:35
اهن عسگری 2600 0 02166315563 1397-01-19 04:19:37
بنگاه حافظ 0 2440 09339841520 1397-01-07 05:09:12
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:35
امید 2230 0 02166317788 1396-11-11 03:34:05
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:33
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4500 4500 09121542938 1398-04-03 12:37:30
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:20
سبزواری 4900 0 09156911209 1398-03-27 14:16:33
فولاد خراسان 0 46500 02155508267 1398-03-20 12:54:37
سبزواری 4950 0 09156911209 1398-03-19 17:26:44
پاک سیما 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5250 02188199983 1398-02-26 12:03:17
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4760 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4170 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن الات خاکسار 2880 0 02435265636 1397-02-20 01:23:37
پاسارگاد 2150 0 02166315604 1396-09-08 07:19:05
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:14
آهن آلات امیر 4950 0 05136901509 1398-02-31 15:12:17
آهن آلات نوري 4800 4700 09121542938 1398-02-10 18:08:42
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 04:49:56
پاسارگاد 2150 0 02166315604 1396-09-08 07:19:05
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه اهن الات پارسا 5400 0 09154150919 1398-02-31 16:43:25
پاک سیما 0 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:56:38
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن امروز 0 4470 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:06
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:15:11
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:14:57
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:31
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن آلات نگین افزل 4800 02166138255 1398-03-04 16:04:20
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:05
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:41
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:26
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2400 100 02166315563 1397-01-06 16:43:01
گودرزی 2400 0 02155446300 1396-12-16 06:29:09
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2320 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2410 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2310 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:09
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:13:16
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:21
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:10
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:15
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 0 02155512300 1398-03-19 13:36:14
آهن میثاق 4890 0 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2430 0 02166315563 1397-01-06 16:43:02
گودرزی 2400 0 02155446300 1396-12-16 06:29:09
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2320 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2410 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2310 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:13:37
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:08:32
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:10
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:24
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:14:39
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:05
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
تجارت غرب 4150 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-12 03:47:49
توبا 2230 0 02155449728 1396-10-17 23:09:25
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 0 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
آهن آلات نگین افزل 4700 02166138255 1398-03-04 16:00:55
توبا 2230 0 02155449728 1396-10-17 23:09:23
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 5400 02166138255 1398-03-04 16:17:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 4700 0 02166138255 1398-03-04 16:00:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4600 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:56:30
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4550 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:56:24
دنیای آهن 4500 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:13
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:55:21
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:55:07
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:04
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:57
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:51
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:08
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:46
فولاد مهر آداك 5050 02188199983 1398-02-26 12:03:12
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:39
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 6360 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5750 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 6260 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 6000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 6000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5990 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5500 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 5610 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:54:06
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 15:41:12
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5160 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-05 00:00:00
وفا تجارت 3750 3700 09124528451 1397-09-20 01:08:53
رحیمی 2220 0 02155508144 1396-10-17 04:46:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:53:57
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 23:48:17
اکبری 4840 09125451068 1398-02-30 21:49:11
آهن میثاق 4900 09127063707 1398-02-29 12:34:49
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:24
آهن سام 2200 0 02155509322 1396-11-14 04:12:52
میلگرد قاسمی 2180 0 02166670504 1396-10-25 02:50:03
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4380 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:53:51
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 23:48:14
آهن میثاق 4900 09127063707 1398-02-29 12:34:49
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4100 09101303206 1397-12-02 00:00:00
جهان فلز 0 2190 02166303000 1396-10-24 06:01:38
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4380 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:53:35
اهن کاوه 4640 0 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 15:41:11
آهن میثاق 4900 0 09127063707 1398-02-29 12:34:49
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5160 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-05 00:00:00
رحیمی 2200 0 02155508144 1396-10-17 04:45:03
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:46:59
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 15:41:11
آهن میثاق 4900 09127063707 1398-02-29 12:34:49
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات کوثر 3350 0 66316094 1397-04-11 13:09:31
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:25
میلگرد قاسمی 2180 0 02166670504 1396-10-25 02:50:11
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 23:48:25
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:36:46
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
جهان فلز 0 2190 02166303000 1396-10-24 06:01:29
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 4650 0 02166138255 1398-03-04 16:16:00
بنگاه مهدی 4840 0 02166315304 1398-02-30 15:41:11
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 23:48:20
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:43
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-03-26 15:03:06
اهن کاوه 4640 02155512300 1398-03-19 13:38:43
آهن میثاق 4880 09127063707 1398-02-29 12:39:47
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4590 09101303206 1398-01-18 00:00:00
نرخ آهن 4650 02122222188 1398-01-11 16:54:13
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 3670 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:38
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-03-26 15:02:50
اهن کاوه 4430 02155512300 1398-03-22 15:10:29
آهن میثاق 4880 0 09127063707 1398-02-29 12:39:47
نرخ آهن 5500 0 02122222188 1398-02-18 18:20:55
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات کوثر 3359 0 66316094 1397-04-11 13:09:05
اهن الات خاکسار 2590 0 02435265636 1397-02-08 09:01:32
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:36
بنگاه پوریا 2200 0 02155533502 1396-10-17 03:20:49
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:44:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4750 4690 09121542938 1398-03-26 15:02:22
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5130 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
نرخ آهن 4740 0 02122222188 1397-12-04 09:08:22
بنگاه آهن 3900 3900 09121208135 1397-09-16 09:39:42
اهن الات خاکسار 2560 0 02435265636 1397-02-11 07:43:23
اهن عسگری 2580 0 02166315563 1397-01-06 16:43:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4360 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:31
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:01:58
سادن 4950 4820 02833239390 1398-03-05 14:35:44
نرخ آهن 4900 4850 02122222188 1398-03-04 12:54:59
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4400 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:52:25
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:02:13
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
جهان فلز 2265 0 02166303000 1396-10-24 06:03:23
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4360 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:49
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:00:02
اهن الات خاکسار 4750 0 02435265636 1398-03-13 22:42:46
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4840 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4100 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
جهان فلز 2265 0 02166303000 1396-10-24 06:03:23
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:39:02
بورس میلگرد 2095 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-18 04:58:54
فولاد گسترپارس 2090 2065 66311414 1396-09-13 15:38:48
فولاد گسترپارس 2100 2060 66311414 1396-09-12 10:52:29
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4360 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:43
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:00:44
سادن 4950 4820 02833239390 1398-03-05 14:35:44
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
امید 2200 0 02166317788 1396-11-11 03:34:05
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
بورس میلگرد 2095 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-18 04:59:21
فولاد گسترپارس 2100 2065 66311414 1396-09-12 10:54:23
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4360 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:38
آهن آلات حیدریان 0 5170 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن عسگری 2500 0 02166315563 1397-01-06 16:43:35
بورس میلگرد 2140 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-18 04:59:55
فولاد گسترپارس 2135 2100 66311414 1396-09-13 15:37:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4520 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-01 11:24:02
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:00:22
سادن 4950 4820 02833239390 1398-03-05 14:35:44
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4840 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
امید 2200 0 02166317788 1396-11-11 03:34:05
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
فولاد گسترپارس 2090 2060 66311414 1396-09-13 15:39:40
فولاد گسترپارس 2100 2065 66311414 1396-09-12 10:56:05
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4520 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-01 11:23:52
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:01:08
سادن 4950 4820 02833239390 1398-03-05 14:35:44
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4840 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن بهاران 2350 0 02166315789 1397-01-15 14:55:06
امید 2200 0 02166317788 1396-11-11 03:34:05
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
پارس 2240 0 ۰۲۱۶۶۱۴۰۹۶۹ 1396-10-24 02:33:45
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
بنگاه پوریا 2260 0 02155533502 1396-10-17 03:25:15
بورس میلگرد 2095 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-18 04:59:42
فولاد گسترپارس 2100 2060 66311414 1396-09-12 10:54:10
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:03:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4600 4550 09121542938 1398-03-20 16:02:30
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد گسترپارس 2280 0 66311414 1396-09-12 10:58:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:41
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:28:29
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4140 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4140 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4140 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4480 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4480 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2210 02166675901 1396-09-29 05:14:35
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:44:49
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:35
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:46:56
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2210 02166675901 1396-09-29 05:14:35
بنگاه محمدی 0 2085 09355513835 1396-09-23 03:40:10
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:30
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:42:31
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2210 02166675901 1396-09-29 05:14:35
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:45:15
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:25
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:42:15
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2210 02166675901 1396-09-29 05:14:35
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:44:58
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5150 5100 09121542938 1398-03-04 12:27:18
آهن آلات حیدریان 0 5530 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5420 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4550 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 05:15:29
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-23 03:40:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:28:02
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4700 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 3900 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:27:42
آهن آلات حیدریان 0 5420 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:09:51
آهن آلات حیدریان 0 5420 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:41:44
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-10-25 02:43:47
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:45:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:42:02
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-10-25 02:45:12
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2210 02166675901 1396-09-29 05:14:35
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:45:25
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4550 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:48:19
فولاد چلسی 2910 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 2405 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 2810 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 0 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4510 0 09201140382 1398-04-01 17:23:58
آهن حامد 4650 0 02133809775 1398-03-28 17:50:52
آهن آلات نوري 0 4750 09121542938 1398-03-26 15:11:09
اهن کاوه 4690 0 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 5070 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4370 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 17:59:50
آهن آلات نوري 4600 4530 09121542938 1398-03-28 17:19:41
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4670 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:36
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 18:00:18
آهن حامد 4650 02133809775 1398-03-28 17:50:53
آهن آلات نوري 4600 4530 09121542938 1398-03-28 17:20:50
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4670 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
بنگاه حافظ 0 3080 09339841520 1397-03-21 05:19:39
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 17:57:00
آهن آلات نوري 4570 4500 09121542938 1398-03-29 17:18:33
آهن حامد 4650 02133809775 1398-03-28 17:50:53
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:34:55
نرخ آهن 5300 0 02122222188 1398-02-18 13:40:39
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4680 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:49
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4490 0 09201140382 1398-04-01 18:03:00
آهن آلات نوري 4570 4620 09121542938 1398-03-29 17:19:16
آهن حامد 4650 02133809775 1398-03-28 17:50:53
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4670 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4450 0 09201140382 1398-04-01 18:05:59
آهن آلات نوري 4570 4450 09121542938 1398-03-29 17:21:48
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4550 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4550 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4550 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شرق 44000 02155441368 1398-04-02 13:22:24
اهن الات نامدار ودارا 4510 0 09201140382 1398-04-01 17:58:02
آهن آلات نوري 4570 4620 09121542938 1398-03-29 17:22:26
آهن حامد 4650 02133809775 1398-03-28 17:50:53
اهن کاوه 4690 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 5030 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4890 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4890 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4680 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4500 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4680 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 4600 0 09201140382 1398-04-01 17:58:25
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
تجارت غرب 3700 3800 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-20 06:04:59
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4850 09121542938 1398-03-13 15:07:27
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 3890 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 3890 09101303206 1397-12-02 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:24
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نیکان 4690 02166209009 1398-03-27 11:02:25
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:09:09
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4825 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
انبار میلگرد صالح 2150 0 55509001 1396-10-11 01:14:44
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نیکان 0 4690 02166209009 1398-03-27 11:02:25
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:09:24
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4825 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن الات خاکسار 2830 0 02435265636 1397-02-17 08:47:02
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:54:58
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-27 03:12:04
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-24 03:19:27
اشک تلخ 2130 0 02155508223 1396-10-17 23:52:03
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-15 02:15:09
انبار میلگرد صالح 2150 0 55509001 1396-10-11 01:14:44
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:10:15
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4725 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4865 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:55:16
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:54:58
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-28 03:12:43
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-27 03:12:04
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-24 03:19:27
اشک تلخ 2130 0 02155508223 1396-10-17 23:52:03
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-16 23:05:15
اشک تلخ 2100 0 02155508223 1396-10-12 23:44:46
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:09:55
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:08:52
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
انبار میلگرد صالح 2150 0 55509001 1396-10-11 01:14:44
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:08:36
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4825 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
انبار میلگرد صالح 2150 0 55509001 1396-10-11 01:14:44
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:08:17
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5050 09121542938 1398-03-04 15:08:01
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:54:58
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-24 03:19:27
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:07:39
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5100 09121542938 1398-03-04 15:07:18
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2295 02166675901 1396-09-29 04:54:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4620 4700 09121542938 1398-03-26 15:01:43
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4620 4700 09121542938 1398-03-26 15:01:27
اهن کاوه 4650 0 02155512300 1398-03-19 13:38:10
فولاد مهر آداك 5020 02188199983 1398-02-26 12:04:21
فولاد آکام 2190 0 55533063 1396-11-04 03:50:55
تیراهن جهان 2160 0 ۵۵۵۰۹۵۱۰ 1396-10-30 06:06:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 4950 09121542938 1398-03-20 15:57:42
آهن میثاق 6700 0 09127063707 1398-02-29 12:40:43
آهن آلات حیدریان 0 6160 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 6060 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 6060 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5920 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5460 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2980 0 02166315563 1397-01-06 16:43:28
میلگرد تهران 2860 0 02166139083 1396-11-28 03:06:33
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5480 5450 09121542938 1398-02-10 18:07:56
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن بهاران 2620 0 02166315789 1397-01-15 14:55:06
گودرزی 2650 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2630 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:15:01
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:14:58
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:08:18
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:15:01
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:14:58
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2735 0 02435265636 1397-02-10 00:58:10
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:08:24
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 0 4700 09123550685 1398-03-11 14:15:01
روزبهی 0 4700 09123550685 1398-03-11 14:14:58
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4280 09101303206 1397-12-02 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2360 09339841520 1396-11-21 05:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:15:01
روزبهی 4700 09123550685 1398-03-11 14:14:58
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2735 0 02435265636 1397-02-10 00:58:10
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:08:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:07:56
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2360 09339841520 1396-11-21 05:57:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2735 0 02435265636 1397-02-10 00:58:10
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:08:35
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 5000 02166138255 1398-03-07 19:22:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:42:18
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:51
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:41:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
توری شادآباد 2435 0 66670451 1396-11-30 05:51:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 5000 09121542938 1398-03-07 16:39:08
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4755 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:32
اهن غرب 0 0 1396-11-01 02:38:10
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4850 09121542938 1398-03-04 15:06:06
آهن آلات حیدریان 0 4755 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-03-02 13:15:58
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4755 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:29
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-03-02 13:15:54
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-02-31 12:49:38
آهن آلات حیدریان 0 4805 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5300 5300 09121542938 1398-02-19 11:47:54
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 09121542938 1398-02-10 18:17:08
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4785 02188945129 1398-02-03 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4755 02188945129 1398-02-03 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4785 02188945129 1398-02-03 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3300 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:01:50
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:01:29
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:01:01
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:36
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:00:30
اهن الات خاکسار 2700 0 02435265636 1397-02-09 05:37:54
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:29
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:00:11
اهن الات خاکسار 2700 0 02435265636 1397-02-09 05:37:54
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:20
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 11:59:54
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4880 4850 09121542938 1398-02-31 11:59:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4800 4750 09121542938 1398-02-31 11:59:02
اهن الات خاکسار 2700 0 02435265636 1397-02-09 05:37:54
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4880 4850 09121542938 1398-02-31 11:58:42
اهن الات خاکسار 2700 0 02435265636 1397-02-09 05:37:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5220 02188199983 1398-02-26 12:02:28
آهن آلات نوري 5200 5200 09121542938 1398-02-21 14:56:43
بنگاه حافظ 0 2390 09339841520 1396-11-21 05:56:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 6150 0 02122222188 1398-02-18 18:19:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات کوثر 3700 0 66316094 1397-04-11 13:09:16
انبار پارس 2475 0 02155508656 1396-11-07 07:13:02
بنگاه پوریا 2510 0 02155533502 1396-10-17 03:19:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:02:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5000 02188199983 1398-02-26 12:02:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4220 09101303206 1397-12-02 00:00:00
انبار پارس 2060 0 02155508656 1396-10-25 04:07:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عایق لوله پویا گستر 3900 0 66193966 1397-06-06 03:10:57
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عایق لوله پویا گستر 3900 0 66193966 1397-06-06 03:10:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5100 02188199983 1398-02-26 12:02:18
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4620 09101303206 1398-01-18 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2185 02166675901 1396-09-29 04:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4710 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2185 02166675901 1396-09-29 04:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2185 02166675901 1396-09-29 04:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5110 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5225 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4760 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن بهاران 2300 0 02166315789 1397-01-15 14:55:06
میلگرد تهران 2440 0 02166139083 1396-11-28 03:06:29
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2215 02166675901 1396-09-29 05:00:53
بورس میلگرد 2110 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-14 01:30:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2215 02166675901 1396-09-29 04:59:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4890 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4890 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4710 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2215 02166675901 1396-09-29 04:59:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2185 02166675901 1396-09-29 04:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3200 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4830 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4830 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4140 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4660 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4660 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4660 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4660 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
رحیمی 2200 0 02155508144 1396-10-17 04:45:42
رحیمی 2200 0 02155508144 1396-10-17 04:45:19
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5010 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4220 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4970 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5055 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4880 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4955 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4955 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5005 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5085 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4955 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4955 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5240 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5340 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3130 09339841520 1397-03-20 08:18:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5440 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5220 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3140 09339841520 1397-03-20 08:17:22
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4010 09101303206 1397-12-02 04:00:00
آهن امروز 0 4010 09101303206 1397-11-29 00:33:41
تجارت غرب 0 4400 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-05 21:53:19
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4170 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
آهن امروز 0 4200 09101303206 1397-11-29 10:33:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3400 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3500 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 3310 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3590 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات کوثر 3335 0 66316094 1397-04-11 13:10:24
اهن الات کوثر 3380 0 66316094 1397-04-11 13:09:58
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 17:32:16
رحیمی 2220 0 02155508144 1396-10-17 04:44:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
رحیمی 2230 0 02155508144 1396-10-17 04:46:46
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
رحیمی 2400 0 02155508144 1396-10-17 04:44:46
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب 0 4120 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-05 21:57:52
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:20:52
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:20:17
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:19:56
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:19:38
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:19:16
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:19:10
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2770 02155508038 1397-02-11 05:18:28
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2770 02155508038 1397-02-11 05:18:14
آهن مهدوی 0 2280 02155508034 1396-09-29 11:26:22
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2790 02155508038 1397-02-11 05:18:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2370 02166675901 1396-09-29 05:20:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 05:19:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2250 02166675901 1396-09-29 05:18:09
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن