کمبود فولاد

قطعه سازان با کمبود فولاد مواجه هستند

به گزارش مجله سامانه آهن به نقل از گسترش، رییس انجمن قطعه‌سازان با ارسال نامه ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه، اعلام کرد که قطعه‌سازان به ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند. محمدرضا نجفی‌منش در نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان […]

ادامه مطلب

نابسامانی صنعت فولاد

صنعت فولاد علل نابسامانی بازار چیست؟ یک صنعت با چند تصمیم‌گیر

به گزارش مجله سامانه آهن به نقل از گسترش، رییس انجمن قطعه‌سازان با ارسال نامه ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه، اعلام کرد که قطعه‌سازان به ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند. محمدرضا نجفی‌منش در نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان […]

ادامه مطلب

افزایش تولید محصولات فولادی

آمار افزایش تولید محصولات فولادی

به گزارش مجله سامانه آهن به نقل از گسترش، رییس انجمن قطعه‌سازان با ارسال نامه ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه، اعلام کرد که قطعه‌سازان به ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند. محمدرضا نجفی‌منش در نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان […]

ادامه مطلب