آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-107
31
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
5
20 * 20
آسان فولاد ایرانیان
21470
0
1399-07-14 16:00:30

کالا ها

تیرآهن
12
آرین
انبار تهران
12
آسان فولاد ایرانیان
0
20005
1399-07-23 17:15:07
میلگرد
6.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
6588
1399-07-23 16:41:14
میلگرد
22
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
22
آسان فولاد ایرانیان
0
12770
1399-07-14 17:20:19
میلگرد
6.5
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
13470
1399-07-14 17:12:42
میلگرد
14
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
0
12870
1399-07-14 17:09:46


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
20000
جهان پروفیل پارس
1399-07-19 11:03:41
نرخ آهن
0
20300
جهان پروفیل پارس
1399-08-01 12:07:45
آهن آلات نوري
0
20000
تهران شرق
1399-07-13 16:06:43
آهن آلات نوري
0
20000
جهان پروفیل پارس
1399-07-15 11:31:17