کاویان


معرفی


7
8
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:29:08

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.7
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:04:01
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.6
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:03:26
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
کاویان
0
2600000
1399-09-03 13:38:31
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:29:08
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
80 * 40
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:28:49


قیمت پیشنهادی

زارعی
11300
11200
پاسارگاد
1399-04-02 14:58:29
مجید
0
5790
جهان پروفیل پارس
1397-12-20 04:20:17
پروفيل كوثر
6450
6400
کوثر
1398-04-02 13:56:33
اهن الات حاج محمدی
6070
0
امید البرز
1398-07-11 10:29:14