اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3505
293
0

کالا انتخاب شده

ناودانی
18
فایکو
ST37
6متری
18
اهن الات نامدار ودارا
0
20000
1399-08-01 12:58:23

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
12
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
14750
1399-08-05 17:11:25
ورق
مبارکه
ST52
6 متری برشی
15
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
14650
1399-08-05 17:11:07
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات نامدار ودارا
0
9460000
1399-08-05 17:08:39
تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار تهران
30
اهن الات نامدار ودارا
0
9810000
1399-08-05 17:08:22
میلگرد
32
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
0
12700
1399-08-05 17:07:37


قیمت پیشنهادی

نرخ آهن
20000
0
1399-07-13 12:07:43