افخم فولاد شرق


معرفی


246
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
افخم فولاد شرق
17700
17800
1399-09-04 16:15:21

کالا ها

تیرآهن
36
کره
انبار تهران
36
افخم فولاد شرق
0
18000
1399-09-14 13:54:13
میلگرد
5.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
5.5
افخم فولاد شرق
0
10500
1399-09-14 13:53:54
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18100
18200
1399-09-10 09:44:18
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
افخم فولاد شرق
2300000
2390000
1399-09-10 09:42:24
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18300
18400
1399-09-06 22:23:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29