افخم فولاد شرق


معرفی


246
8
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
افخم فولاد شرق
2300000
2390000
1399-09-10 09:42:24

کالا ها

تیرآهن
36
کره
انبار تهران
36
افخم فولاد شرق
0
18000
1399-09-14 13:54:13
میلگرد
5.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
5.5
افخم فولاد شرق
0
10500
1399-09-14 13:53:54
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18100
18200
1399-09-10 09:44:18
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
افخم فولاد شرق
2300000
2390000
1399-09-10 09:42:24
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18300
18400
1399-09-06 22:23:21


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
655000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
فایکو
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
560000
0
آرین
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
652000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19