افخم فولاد شرق


معرفی


246
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
5.5
افخم فولاد شرق
0
10500
1399-09-14 13:53:54

کالا ها

تیرآهن
36
کره
انبار تهران
36
افخم فولاد شرق
0
18000
1399-09-14 13:54:13
میلگرد
5.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
5.5
افخم فولاد شرق
0
10500
1399-09-14 13:53:54
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18100
18200
1399-09-10 09:44:18
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
افخم فولاد شرق
2300000
2390000
1399-09-10 09:42:24
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
30 * 30
ابعادی
افخم فولاد شرق
18300
18400
1399-09-06 22:23:21


قیمت پیشنهادی

توری شادآباد
2435
0
امیر کبیر خزر
5.5
1397-12-05 02:21:20
بهاران
4250
0
فایکو
5.5
1398-04-24 14:15:35
میلگرد متین
4550
0
ذوب آهن
5.5
1398-04-24 18:11:00
میلگرد متین
4500
0
فایکو
5.5
1398-04-24 18:14:13