روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
119000
1399-09-17 17:22:29

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
1770000
1399-10-04 08:44:56
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
114000
1399-09-18 15:36:36
میلگرد
16
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
115000
1399-09-18 15:36:24
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
40*40
روزبهی
0
200000
1399-09-18 15:36:14
میلگرد
18
قزوین
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
117000
1399-09-18 15:35:57


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22