آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-107
4
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
آسان فولاد ایرانیان
0
21800
1399-09-22 11:20:25

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1.25
آسان فولاد ایرانیان
0
26200
1399-09-22 11:21:00
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
آسان فولاد ایرانیان
0
21800
1399-09-22 11:20:25
تیرآهن
12
کره
انبار تهران
12
آسان فولاد ایرانیان
0
23500
1399-08-18 10:41:44
میلگرد
6.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
369
1399-08-18 10:36:21


قیمت پیشنهادی

آهن میثاق
7200
0
جهان پروفیل پارس
1398-02-29 12:42:30
پروفيل كوثر
6450
6400
کوثر
1398-04-02 13:57:44
آهن یارلو
6350
6250
جهان پروفیل پارس
1398-04-15 10:36:40
آهن البرز
0
6100
کیان پرشیا
1398-05-15 08:44:21