آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-107
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1.25
آسان فولاد ایرانیان
0
26200
1399-09-22 11:21:00

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1.25
آسان فولاد ایرانیان
0
26200
1399-09-22 11:21:00
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
آسان فولاد ایرانیان
0
21800
1399-09-22 11:20:25
تیرآهن
12
کره
انبار تهران
12
آسان فولاد ایرانیان
0
23500
1399-08-18 10:41:44
میلگرد
6.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
369
1399-08-18 10:36:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری ابراهیمی
3350
0
قزاق
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50