اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3485
330
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
ترک
سبک تن
12
اهن الات نامدار ودارا
0
12005
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

میلگرد
14
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
10300
0
1399-09-08 15:38:41
میلگرد
16
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
10300
0
1399-09-08 15:38:25
نبشی
8
ظهوریان
6 متری
8
8
اهن الات نامدار ودارا
0
11200
1399-09-08 15:36:24
ناودانی
16
اروپایی
ST37
12 متری
16
اهن الات نامدار ودارا
0
27000
1399-09-08 15:33:39
ناودانی
8
اروپایی
ST37
12 متری
8
اهن الات نامدار ودارا
0
27000
1399-09-08 15:33:31


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
12010
0
کره
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
10010
0
کره
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات حاج محمدی
660
0
چین
12
1398-09-11 11:26:33
آهن آلات امیری
12
12
ترک
12
1399-07-16 01:41:42