اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3377
237
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
28
کره
سبک تن
28
اهن الات نامدار ودارا
0
9005
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
10
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
12
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
15
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3680
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
25
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3680
5
1397-10-25 07:34:05


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
9105
0
کره
28
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9010
0
کره
28
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9110
0
کره
28
1397-12-05 02:21:21