اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


2130
200
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
7150005
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
10
2
اهن الات نامدار ودارا
5570
0
1398-04-24 17:14:39
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
35
2
اهن الات نامدار ودارا
5270
0
1398-04-24 17:14:23
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
8
2
اهن الات نامدار ودارا
5620
0
1398-04-24 17:14:08
تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار تهران
30
اهن الات نامدار ودارا
0
3070000
1398-04-24 17:13:18
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات نامدار ودارا
0
1965000
1398-04-24 17:13:04


قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
1396-12-17 08:36:28
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14
1397-12-05 02:21:19