اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3077
233
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
اهن الات نامدار ودارا
0
13750005
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

تیرآهن
20
کره
سنگین تن
20
اهن الات نامدار ودارا
0
6860
1397-12-05 02:21:21
تیرآهن
60
کره
سبک تن
60
اهن الات نامدار ودارا
0
9505
1397-12-05 02:21:21
تیرآهن
22
کره
سبک تن
22
اهن الات نامدار ودارا
0
8860
1397-12-05 02:21:21
تیرآهن
60
کره
سنگین تن
60
اهن الات نامدار ودارا
0
9505
1397-12-05 02:21:21
تیرآهن
22
کره
سنگین تن
22
اهن الات نامدار ودارا
0
8860
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1720000
0
ذوب آهن
24
1398-05-15 17:36:02
مجید
1480000
0
ذوب آهن
24
1397-12-20 05:11:25