اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


2898
230
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار تهران
30
اهن الات نامدار ودارا
0
2790005
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
10 * 10
اهن الات نامدار ودارا
6400
0
1398-08-30 20:48:21
قوطی و پروفیل
خاور سوله
6
2
اهن الات نامدار ودارا
0
6400
1398-08-30 20:47:45
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2.5
اهن الات نامدار ودارا
0
6350
1398-08-30 20:46:52
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات نامدار ودارا
0
1010000
1398-08-26 19:30:33
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
850000
1398-08-26 19:28:57


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
2790005
0
ذوب آهن
30
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
2780005
0
ذوب آهن
30
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
3035000
0
ذوب آهن
30
1398-05-13 16:07:55
اهن الات نامدار ودارا
3040000
0
ذوب آهن
30
1398-05-13 16:23:18