اهن الات نامدار ودارا

معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.

1382
202
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
اهن الات نامدار ودارا
0
1350005

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
0
4620
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4620
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4590
میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
0
4590
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات نامدار ودارا
0
4590

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
13750005
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1850000
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1840000
0
ذوب آهن
24

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن