اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


2109
200
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
کرمانشاه
انبار تهران
16
اهن الات نامدار ودارا
0
790000
1398-04-24 16:14:53

کالا ها

تیرآهن
16
آرین
انبار تهران
16
اهن الات نامدار ودارا
0
790000
1398-04-24 16:50:27
میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
0
4260
1398-04-24 16:50:06
میلگرد
32
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
0
4450
1398-04-24 16:49:43
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4260
1398-04-24 16:30:54
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
اهن الات نامدار ودارا
0
1735000
1398-04-24 16:30:35


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19