اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


2837
225
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
26
کره
سبک تن
26
اهن الات نامدار ودارا
0
8110
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
15
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3680
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
25
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3680
5
1397-10-25 07:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
30
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3700
5
1397-10-25 07:34:05
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
4390
685005
1397-10-25 07:34:04


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
8105
0
کره
26
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9205
0
کره
26
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9210
0
کره
26
1397-12-05 02:21:21