اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3377
237
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
50
کره
سبک تن
50
اهن الات نامدار ودارا
0
9010
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
5560
1398-07-21 12:03:53
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات نامدار ودارا
0
4800
1398-07-21 12:00:27
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
0
4150
1398-07-13 11:56:51
میلگرد
12
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات نامدار ودارا
4150
0
1398-07-10 13:38:51
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
590000
1398-07-01 15:45:47


قیمت پیشنهادی

ساسان
3000
0
کره
50
1397-12-05 02:21:19
ساسان
3500
0
کره
50
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
9005
0
کره
50
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9505
0
کره
50
1397-12-05 02:21:21