اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3076
233
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
50
کره
سبک تن
50
اهن الات نامدار ودارا
0
9010
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
590000
1398-07-01 15:45:47
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4109
1398-06-31 17:44:42
میلگرد
40
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
40
اهن الات نامدار ودارا
0
4280
1398-06-31 17:41:02
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4050
1398-06-31 17:39:46
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
0
4050
1398-06-31 17:39:27


قیمت پیشنهادی

ساسان
3000
0
کره
50
1397-12-05 02:21:19
ساسان
3500
0
کره
50
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
9005
0
کره
50
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
9505
0
کره
50
1397-12-05 02:21:21