اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3507
304
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
1.5
اهن الات نامدار ودارا
5690
0
1398-05-13 16:13:46

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
12500
1399-08-07 14:48:03
میلگرد
12
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات نامدار ودارا
0
12850
1399-08-07 14:47:51
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
6
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
15850
1399-08-07 14:47:15
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
8
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
14750
1399-08-07 14:46:58
میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
12160
0
1399-08-07 14:43:09


قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
3100
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
2900
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
15850
0
مبارکه
1399-08-07 14:47:15