اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3076
233
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
1.5
اهن الات نامدار ودارا
5690
0
1398-05-13 16:13:46

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات نامدار ودارا
0
1220000
1398-09-09 16:04:08
میلگرد
16
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4580
1398-09-09 15:47:32
میلگرد
16
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
4450
0
1398-09-09 15:44:55
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
10 * 10
اهن الات نامدار ودارا
6400
0
1398-08-30 20:48:21
قوطی و پروفیل
خاور سوله
6
2
اهن الات نامدار ودارا
0
6400
1398-08-30 20:47:45


قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
3100
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
2900
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
5580
مبارکه
1398-05-15 17:39:13