اهن الات نامدار ودارا

معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.

1649
202
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
8
1.5
اهن الات نامدار ودارا
6000
0

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
0
4530
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4520
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4490
میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
0
4490
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات نامدار ودارا
0
4490

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
5950
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
اهن الات نامدار ودارا
0
6500
اکسین

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن