اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3471
313
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد سبا
6 متری برشی
12
1.5
اهن الات نامدار ودارا
4250
0
1397-12-05 02:21:23

کالا ها

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:39:19
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:39:04
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:38:55
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:38:46
نبشی
5
جاوید بناب
6 متری
5
4
اهن الات نامدار ودارا
0
10410
1399-09-04 15:38:12


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
14950
0
مبارکه
1399-09-04 15:20:41
اهن الات نامدار ودارا
15050
0
مبارکه
1399-09-01 15:14:40
اهن الات نامدار ودارا
0
4260
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23