اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3471
313
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
15
1.5
اهن الات نامدار ودارا
0
14800
1399-09-01 13:44:50

کالا ها

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:39:19
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:39:04
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:38:55
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات نامدار ودارا
10210
0
1399-09-04 15:38:46
نبشی
5
جاوید بناب
6 متری
5
4
اهن الات نامدار ودارا
0
10410
1399-09-04 15:38:12


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
14800
0
کاویان
1399-09-03 13:13:13
اهن الات نامدار ودارا
14600
0
مبارکه
1399-09-01 15:13:58
اهن الات نامدار ودارا
16650
0
اکسین
1399-09-03 12:26:01
آهن امروز
0
6060
مبارکه
1398-01-19 09:26:41