اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3503
345
0

کالا انتخاب شده

ورق
کره
ST52
6 متری
35
2
اهن الات نامدار ودارا
0
7100
1398-05-15 17:30:49

کالا ها

میلگرد
10
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات نامدار ودارا
0
11150
1399-09-13 13:19:49
میلگرد
25
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
0
10750
1399-09-13 13:19:38
میلگرد
12
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات نامدار ودارا
0
11050
1399-09-13 13:19:26
میلگرد
28
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
28
اهن الات نامدار ودارا
0
10750
1399-09-13 13:19:11
میلگرد
32
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
32
اهن الات نامدار ودارا
0
10750
1399-09-13 13:18:59


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
15700
0
اکسین
1399-09-11 13:26:40
آهن امروز
0
5900
اکسین
1398-01-24 06:18:56
آهن آلات حیدریان
0
5900
اکسین
1398-01-25 06:39:58
آهن آلات حیدریان
0
6030
اکسین
1398-01-27 09:29:28