اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3361
237
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4220
1398-05-15 17:36:18

کالا ها

میلگرد
12
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات نامدار ودارا
0
4200
1398-06-31 17:38:02
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4120
1398-06-31 17:37:00
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4100
1398-06-31 17:36:35
میلگرد
40
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
40
اهن الات نامدار ودارا
0
5150
1398-06-31 17:34:17
تیرآهن
20
فایکو
انبار تهران
20
اهن الات نامدار ودارا
0
1210000
1398-05-15 17:48:52


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22