آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
10
ترک
10
آهن امروز
670000
0
1398-01-24 06:16:10

کالا ها

میلگرد
14
ملایر
14
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 03:53:17
میلگرد
28
شاهرود
28
آهن امروز
3900
0
1397-12-02 03:53:16
میلگرد
28
شاهین بناب
28
آهن امروز
4750
0
1397-12-02 03:53:15
میلگرد
16
بافق یزد
16
آهن امروز
4220
0
1397-12-02 03:53:15
میلگرد
28
آریان فولاد
28
آهن امروز
3200
0
1397-12-02 03:53:14


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
660000
ترک
10
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
660000
ترک
10
1398-01-20 05:40:30
آهن آلات حیدریان
0
670000
ترک
10
1398-01-25 06:34:16
آهن آلات حیدریان
0
700000
ترک
10
1398-01-26 10:22:06