اهن الات خاکسار


معرفی


18
32
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
18
اهن الات خاکسار
0
2750
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات خاکسار
0
750000
1398-03-19 17:29:52
نبشی
3
نستا
6 متری
3
2
اهن الات خاکسار
0
5000
1398-03-14 14:46:36
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات خاکسار
0
2000000
1398-03-14 14:42:44
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750
1398-03-14 14:40:23
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750
1398-03-13 22:42:46


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پیری
2070
0
هیربد
18
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19