اهن الات کوثر

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3359

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
اهن الات کوثر
0
3680
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن