آریا فلز


معرفی


7
2
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
60*60
آریا فلز
2900
3050
1396-10-19 05:55:54

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
60*60
آریا فلز
2900
3050
1396-10-19 05:55:54
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
آریا فلز
2900
3050
1396-10-19 05:55:49


قیمت پیشنهادی

شرکت پروفیل مهدی
3300
0
تهران شرق
1397-12-05 02:21:20
میلگرد مهدی
6800
0
تهران شرق
1398-04-19 16:38:41
حیدربیگی
6600
0
تهران شرق
1398-04-19 21:48:09
شرکت پروفیل مهدی
65000
62500
تهران شرق
1398-04-22 19:29:32