آهن آلات نگین افزل


معرفی


-150
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
پرشین
A2
6 متری
زرد و مشکی
10
آهن آلات نگین افزل
0
4650
1398-03-04 16:16:00

کالا ها

میلگرد
8
امیر کبیر خزر
A2
نرمال
مشکی
8
آهن آلات نگین افزل
0
5000
1398-03-07 19:22:17
میلگرد
10
پرشین
A2
6 متری
زرد و مشکی
10
آهن آلات نگین افزل
0
4650
1398-03-04 16:16:00
نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
آهن آلات نگین افزل
0
5030
1398-03-04 15:59:41


قیمت پیشنهادی

اهن الات کوثر
3380
0
البرز
10
1397-12-05 02:21:20
اهن دنيز
4700
4690
نورد تهران
10
1398-04-02 18:49:02
اهن دنيز
4700
0
نورد تهران
10
1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز
4690
0
نورد تهران
10
1398-04-03 14:51:11