برشکاری ستینه

معرفی

بورس ورق روغنی /سیاه /گالوانیزه /آجدار برشکاری انواع رول به شیت

500
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
68000

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.5
برشکاری ستینه
66500
66500
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
67000
67000
ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
68000

قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن