برشکاری ستینه

معرفی

بورس ورق روغنی /سیاه /گالوانیزه /آجدار برشکاری انواع رول به شیت

500
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
67000
67000

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.5
برشکاری ستینه
66500
66500
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
67000
67000
ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
68000

قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن