دنیز فولاد آریان


معرفی


68
11
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
دنیز فولاد آریان
0
1840000
1398-03-19 11:59:47

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
دنیز فولاد آریان
0
4680
1398-03-19 14:46:43
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیز فولاد آریان
0
4680
1398-03-19 14:45:58
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
دنیز فولاد آریان
0
4680
1398-03-19 14:45:58
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیز فولاد آریان
0
4680
1398-03-19 14:45:58
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
دنیز فولاد آریان
0
2075000
1398-03-19 12:00:13


قیمت پیشنهادی

مجید
1480000
0
ذوب آهن
24
1397-12-20 05:11:25
فولاد بیوک و شرکاء
1828000
0
ذوب آهن
24
1398-04-01 19:39:20
غفاری
7150000
0
ذوب آهن
24
1398-04-02 17:22:15
نگین فولاد السا
1915000
ذوب آهن
24
1398-07-20 13:30:18