دنیز فولاد آریان


معرفی


67
11
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
دنیز فولاد آریان
0
1840000
1398-03-19 11:59:47

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
دنیز فولاد آریان
0
860000
1398-03-19 11:55:44


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
13750005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1720000
0
ذوب آهن
24
1398-05-15 17:36:02