فولاد آساب


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
کره
6 متری
8
1.5
فولاد آساب
0
4500
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

ورق
کره
6 متری
8
1.5
فولاد آساب
0
4500
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

ورق ایران
5650
0
مبارکه
1398-04-22 15:25:13
فولاد آلیاژی محمدی
7800
0
اکسین
1398-04-22 15:38:15
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
6800
0
مبارکه
1398-04-22 18:35:38
آهن البرز
5150
0
اکسین
1398-05-15 08:46:26