ورق کریمی


معرفی


29
6
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
10
ابعادی
ورق کریمی
0
5970
1398-04-03 14:19:27

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
ورق کریمی
0
995000
1398-08-13 15:26:52
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
ورق کریمی
0
815000
1398-08-13 15:26:21
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1180000
1398-08-13 15:26:09
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
ورق کریمی
0
815000
1398-08-13 15:25:31
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1180000
1398-08-13 15:25:15


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
17600
0
مبارکه
1399-10-17 11:49:22