اهن الات قدیری


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.25
اهن الات قدیری
6450
6500
1398-04-16 17:29:57

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.25
اهن الات قدیری
6450
6500
1398-04-16 17:29:57


قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21