ورق جهانی


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
8
1.5
ورق جهانی
0
5500
1398-04-18 14:46:42

کالا ها

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
8
1.5
ورق جهانی
0
5500
1398-04-18 14:46:42


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
16800
0
مبارکه
1399-10-15 11:31:49
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
24400
0
اکسین
1399-09-12 15:59:09
آهن آلات حیدریان
0
6080
گیلان
1398-01-27 09:29:28