حیدربیگی


معرفی


35
20
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
امید البرز
6 متری
2
حیدربیگی
0
6150
1398-04-19 21:40:19

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4250
1398-04-19 21:49:32
نبشی
3
شکفته مشهد
6 متری
3
2
حیدربیگی
0
4650
1398-04-19 21:49:15
نبشی
4
المهدی اصفهان
6 متری
4
4
حیدربیگی
0
4550
1398-04-19 21:49:05
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
0
4220
1398-04-19 21:48:43
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6 متری
6
40 * 40
حیدربیگی
0
6600
1398-04-19 21:48:09


قیمت پیشنهادی

آهن آلات زارعی
28500
0
یاران
1397-12-05 02:21:20
زارعی
6450
6400
جهان پروفیل پارس
1398-05-27 13:32:13
اهن الات صنعت استیل
7180
7150
امید البرز
1398-02-31 02:58:40
پروفيل كوثر
6450
6400
کوثر
1398-04-02 13:57:14