فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


307
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
A283
6 متری
6
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9300
1398-04-19 22:43:00

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5800
1398-05-12 23:54:41
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
ابعادی
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
5790
0
1398-05-12 23:54:11
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
ابعادی
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5750
1398-04-31 23:20:36
ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
5550
5550
1398-04-30 23:49:18


قیمت پیشنهادی

پیشرو صنعت
5000
0
کره
1397-12-05 02:21:21
فولاد فورج
4200
0
کره
1397-12-05 02:21:21