ورق ایران


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
A283
6 متری
8
1.5
ورق ایران
0
5650
1398-04-22 15:25:13

کالا ها

ورق
مبارکه
A283
6 متری
8
1.5
ورق ایران
0
5650
1398-04-22 15:25:13
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
ورق ایران
0
5700
1398-04-22 15:24:52


قیمت پیشنهادی

فولاد آساب
4500
0
کره
1397-12-05 02:21:20
فولاد آلیاژی محمدی
7800
0
اکسین
1398-04-22 15:38:15
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
6800
0
مبارکه
1398-04-22 18:35:38
آهن البرز
5150
0
اکسین
1398-05-15 08:46:26