فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05

کالا ها

ورق
مبارکه
A283
6 متری
6
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9300
1398-04-19 22:43:00
ورق
قطعات
ST12
فابریک
10
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5800
1398-04-19 19:50:24
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
0.7
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6900
1398-04-19 19:50:00
ورق
فولاد سبا
ST12
رول پا برش
5
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
5900
0
1398-04-19 19:49:32
ورق
هفت الماس
ST37
2 متری برشی
0.7
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6900
1398-04-19 19:49:14


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50