فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
A283
6 متری
8
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6800
1398-04-22 18:35:38

کالا ها

ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
15000
1398-05-27 14:50:05
ورق
چین
نارنجی
رول پابرش
0.25
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
15000
1398-05-27 13:37:48
ورق
کاشان
رول پابرش
0.45
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9900
1398-05-27 13:37:23
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6950
1398-05-27 13:37:12
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6900
1398-05-27 13:37:01


قیمت پیشنهادی

فولاد آساب
4500
0
کره
1397-12-05 02:21:20
ورق ایران
5650
0
مبارکه
1398-04-22 15:25:13
فولاد آلیاژی محمدی
7800
0
اکسین
1398-04-22 15:38:15
آهن البرز
5150
0
اکسین
1398-05-15 08:46:26