رادین پولاد شهر


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
چین
رادین پولاد شهر
0
340000
1398-04-23 12:24:48

کالا ها

لوله
1
سپاهان
1
3
تست آب توکار
رادین پولاد شهر
0
990000
1398-04-23 12:30:24
لوله
2
اهواز
2
رادین پولاد شهر
0
4600000
1398-04-23 12:29:52
لوله
چین
رادین پولاد شهر
0
340000
1398-04-23 12:24:48
لوله
1
چین
1
رادین پولاد شهر
0
230000
1398-04-23 12:24:17


قیمت پیشنهادی

تناژ آسیا
3250000
0
چین
1398-04-21 13:06:54
فروشگاه ۵۹۵
7500
0
چین
1398-04-22 12:10:31
اهن الات جواهری
315000
0
چین
1398-04-22 12:14:01
آهن آلات هادی رضایی
165000
0
چین
1398-04-22 13:55:24