آهن الات علی مولائی


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1
آهن الات علی مولائی
0
6100
1398-04-23 13:28:50

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
آهن الات علی مولائی
7080
0
1398-04-23 13:32:06
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1
آهن الات علی مولائی
0
6100
1398-04-23 13:28:50


قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21