فروشگاه رکنی


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST12
6 متری برشی
0.8
1.25
فروشگاه رکنی
0
8500
1398-04-24 14:19:09

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه رکنی
0
4300
1398-04-24 14:20:49
ورق
هفت الماس
ST12
6 متری برشی
0.8
1.25
فروشگاه رکنی
0
8500
1398-04-24 14:19:09


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50