فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


307
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
ابعادی
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
5790
0
1398-05-12 23:54:11

کالا ها

ورق
سمنان
رول پابرش
0.45
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9900
1398-05-27 13:36:46
ورق
هفت الماس
رول پابرش
0.45
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
9900
0
1398-05-27 13:36:33
ورق
شهرکرد
رول پابرش
0.45
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
9900
1398-05-27 13:36:25
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.7
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7130
1398-05-27 13:35:35
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1.5
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6900
1398-05-27 13:35:22


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
5720
مبارکه
1398-04-24 16:04:48
اهن الات نامدار ودارا
0
5590
مبارکه
1398-05-15 17:40:56
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23